திருமறைக் கலாமன்றம் கலைத்தூது அழகியல் கல்லூரி

Comments · 2176 Views

0212229416
128, Devit Road, Jaffna
க.பொ.த.(உ.த) கர்நாடக சங்கீத பாடத்தில் இவ்வருடம் தோற்றவிருக்கும் மாணவர்களுக்கான செய்முறை பயி??

திருமறைக் கலாமன்றம் கலைத்தூது ஆழகியல் கல்லூரி`

0212227955

Courses Available :

 
Hand of artist with paintbrush painting on canvas
ART (சித்திரம்)
Contact Institute
 
New Project (7)
Drama And Theatre (நாடகமும் அரங்கியலும்)
Contact Institute
 
6e0fe-dance2berode2bshool (1)
நடனம் (பரதம் ) Dance (Bharat)
Contact Institute
 
article (1)
Organ (ஓர்கன்)
Contact Institute
 
sthayi-fusion-music-academy-surv
Drum (ட்ரம்)
Contact Institute
 
blur-chord-close-up-1751731 (1)
Guitar (கிற்றார்)
Contact Institute
 
EW5WhOryRUuboaZkUgGQ_20191026-10
Singing (வாய்ப்பாட்டு)
Contact Institute
 
MRIDANGAM (1)
Mirudangam (மிருதங்கம்)
Contact Institute
Contact Institutes LKR
New Project (5)
Violin (வயலின்)
Contact Institutes Months
 
main-qimg-a4819b3e0aeb4263c44ad7
Flute (புல்லாங்குழல்)
Contact Institute
 
veena_1200x630xt (1)
Veena (வீணை)
Contact Institute
Comments